Rådgivning om strategi, teknologi og marketing  Management consultants on strategy, technology and marketing  
Jeppe Åkjærsvej 15 - 3460 Birkerød - Denmark
+45 45 82 13 24 - email: mail@in-jet.dk